5.0-13178 fa 23 hores DiscIO: Fix recursive directory extraction (PR #9306 de JosJuice)
5.0-13176 Fa 1 dia, 9 hores Exclude Discord RPC lib from installation (PR #9305 de r-burns)
5.0-13174 Fa 2 dies General: Convert PanicAlerts over to fmt equivalent (PR #9304 de lioncash)
5.0-13172 Fa 2 dies, 3 hores Android: Add "Generate a New Statistics Identity" (PR #9303 de Ebola16)
5.0-13170 Fa 3 dies, 23 hores Translation resources sync with Transifex
5.0-13169 Fa 4 dies, 5 hores Android: Clear Log file (PR #9298 de Ebola16)
5.0-13167 Fa 4 dies, 5 hores Android: Add "Disable Fastmem" debug setting (PR #9301 de Ebola16)
5.0-13165 Fa 4 dies, 5 hores Qt: Add missing tr calls for tooltip descriptions (PR #9302 de leoetlino)
5.0-13163 Fa 5 dies, 8 hores Remove description box in graphics tabs and use custom tooltips instead (PR #9153 de iwubcode)
5.0-13152 Fa 5 dies, 20 hores Fallback Region Option (PR #9254 de flagrama)
5.0-13150 Fa 5 dies, 21 hores Movie: Fix 83b9fef regressions (PR #9297 de JosJuice)
5.0-13148 Fa 5 dies, 22 hores JitArm64: Add a workaround for issue 12327 (PR #9296 de JosJuice)
5.0-13146 Fa 5 dies, 23 hores Core: Fix an assertion that mistakenly uses a fmt format string (PR #9294 de leoetlino)
5.0-13144 Fa 6 dies, 2 hores IP/Top: Add Android network interface (PR #9191 de sepalani)
5.0-13142 Fa 6 dies, 4 hores AudioCommon: Convert alerts over to fmt-based variants (PR #9291 de lioncash)
5.0-13140 Fa 6 dies, 4 hores Fix liblzma config on macOS (PR #9292 de Dentomologist)
5.0-13138 Fa 1 setmana Fix bounding box incorrectly disabled on OpenGL ES 3.1, 3.2 (PR #9280 de blaahaj)
5.0-13136 Fa 1 setmana IP/Top: Fix fallback IP address (PR #9101 de sepalani)
5.0-13134 Fa 1 setmana Common: Optimize Config::Get (PR #9283 de JosJuice)
5.0-13132 Fa 1 setmana Frontends: Migrate logs over to fmt (PR #9286 de lioncash)