Versió
4.0-208
Branca
tev_fixes_new
Data
Fa 10 anys, 7 mesos
Windows x64 Windows x86
Contribució
cb8b6415e249362213f3284784962142e20cfd10
Autor del canvi
Tony Wasserka
Descripció del canvi
PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.