Versió
3.5-2310
Branca
dc-netplay
Data
Fa 8 anys, 1 mes
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Contribució
b8e75d38295cb1f56f1419401005451e7b5696db
Autor del canvi
comex
Descripció del canvi
Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.