Versió
3.5-1092
Branca
master
Data
Fa 7 anys, 5 mesos
Mac OS X
Contribució
9b7db5954f1a586373f726dc96ecebfd24b395f2
Autor del canvi
skidau
Descripció del canvi
Rounded the loop addresses to the nearest 16bit value in the loop comparison.

Fixes issue 6160.