Versió
4.0-412
Branca
dc-netplay
Data
Fa 7 anys, 5 mesos
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Contribució
40b965fcfa421c110b9dc58eb23503bc563c5538
Autor del canvi
comex
Descripció del canvi
Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.